Phân tích tác phẩm Truyền kì mạn lục của Nguyễn Dữ

Đề bài: Anh (Chị) hãy phân tích tác phẩm Truyền kì mạn lục của Nguyễn Dữ...

Em hãy nêu cảm nghĩ về ngày khai trường đầu tiên

Đề bài: Cảm nghĩ của anh chị về ngày khai trường đầu tiên ở bậc trung học phổ thông...

Bình giảng bài thơ Trèo lên cây bưởi hái hoa

Đề bài : Bình giảng bài thơ Trèo lên cây bưởi hái hoa Trong kho tàng ca dao...

Phân tích tác phẩm Chí Phèo của Nam Cao

Đề bài: Phân tích tác phẩm Chí Phèo của Nam Cao Trong những năm 40 của thế kỉ,...

Phân tích khổ thơ thứ 6 trong bài thơ Việt Bắc

Đề bài: Anh (Chị) hãy phân tích khổ 6 bài thơ Việt Bắc của nhà thơ Tố Hữu Khổ...

Phân tích bài thơ Nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm

Đề bài: Phân tích bài thơ Nhàn của Nguyễn Bỉnh Khiêm. Nguyễn Bỉnh Khiêm ( 1491-...

Cảm nhận đoạn thơ thứ 2 trong bài Tây Tiến của Quang Dũng

Đề bài: Chép lại và nêu cảm nghĩ của anh chị về 4 câu thơ của đoạn 2 trong...

Cảm nhận bài Chiều tối của Hồ Chí Minh

Đề bài: Cảm nhận bài “Chiều tối” của Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh là một vị...

Phân tích nghệ thuật trào phúng trong Hạnh phúc của một tang gia

Đề bài: Phân tích nghệ thuật trào phúng trong Hạnh phúc của một tang gia. Vũ Trọng...

Phân tích tác phẩm số phận con người của Sô Lô Khốp

Đề bài: Phân tích tác phẩm Số phận con người của Sô Lô Khốp Sô lô khốp...