Bình giảng bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh

Đề bài: Anh (chị) hãy bình giảng bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh Bàn về thơ...

Phân tích nhân vật Việt trong tác phẩm Những đứa con trong gia đình

Đề bài: Anh (Chị) hãy phân tích nhân vật Việt trong tác phẩm Những đứa con trong...

Phân tích đoạn thơ thứ 2 trong bài Đất nước của Nguyễn Khoa Điềm

Đề bài: Anh (Chị) hãy phân tích đoạn thơ thứ 2 trong bài Đất Nước của nhà thơ...

Bình giảng bài thơ Thương vợ của Trần Tế Xương

Đề bài: Anh (Chị) hãy bình giảng bài thơ Thương vợ của Trần Tế Xương  Tú...

Cảm nhận về bài thơ Bạn đến chơi nhà của Nguyễn Khuyến

Đề bài: Cảm nhận về bài bạn đến chơi nhà của Nguyễn Khuyến. Nguyễn Khuyến sinh năm 1835,...

Phân tích vở kịch Hồn Trương Ba da hàng thịt

Đề bài: Phân tích vở kịch Hồn Trương Ba da hàng thịt của Lưu Quang Vũ Lưu Quang Vũ sinh năm...

Phân tích giá trị nhân đạo của truyện ngắn Vợ nhặt của Kim Lân

Đề bài: Anh chị hãy viết bài văn phân tích giá trị nhân đạo của truyện...

Cảm nhận về người đàn bà trong Chiếc thuyền ngoài xa

Đề bài: Cảm nhận của em về người đàn bà làng chài trong truyện Chiếc thuyền...

Phân tích bài Thu Vịnh của Nguyễn Khuyến

Đề bài: Phân tích bài Thu Vịnh của Nguyễn Khuyến. Nguyễn Khuyến- một nhà thơ của...

Phân tích hai khổ thơ đầu của bài thơ Từ ấy của Tố hữu

Đề bài: Phân tích hai khổ thơ đầu của bài thơ Từ Ấy Tố Hữu- một nhà thơ tiêu...