Saturday, 4 Jul 2020
Uncategorized Văn mẫu hay Trung học phổ thông

Phác họa hoàn cảnh ra đời của bài thơ Việt Bắc

Phác họa hoàn cảnh ra đời của bài thơ

Hướng dẫn

Phác họa hoàn cảnh ra đời của bài thơ Việt Bắc

Nhắc đến Việt Bắc là chúng ta nhớ đến quê hương cách mạng. Ở nơi đây có hang Pắc Bó nơi Bác cùng các chiến sỹ cách mạng đã dựng nên “cộng hòa”. Nơi mà đội tuyên truyền giải phóng quân ra đời, nơi 9 năm nghĩa tình nồng chặt đã cùng nhau kháng chiến chống Pháp gian khổ.

Và thời khắc lịch sử đã đến, sau ” lừng lẫy năm châu chấn động địa cầu” tại chiến trường Điện Biên Phủ. Thực dân Pháp hoàn toàn thất bại tại chiến trường Việt Nam. Hiệp định Gionevo được ký kết, Miền Bắc hoàn toàn giải phóng. Tháng 10 năm 1954 cơ quan Trung ương của Đảng và Chính phủ rời căn cứ Việt Bắc về thủ đô Hà Nội. Cuộc chia tay đầy lưu luyến giữa đồng bào Việt Bắc và những người cán bộ cách mạng đã thành nguồn cảm hứng để viết nên bài thơ “ Việt Bắc”. Và cũng từ đây bài thơ đã trở thành khúc hát ân tình thủy chung giữa người miền ngược với người miền xuôi, giữa nhân dân với Đảng, giữa cách mạng với .

TỪ KHÓA TÌM KIẾM

Hoàn cảnh ra đời bài thơ Việt Bắc

Nêu hoàn cảnh ra đời bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu

Hoan canh ra doi bai tho Viet Bac cua To Huu

Xem thêm:  Phân tích Hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn ngữ văn lớp 8

Phác họa hoàn cảnh ra đời của bài thơ Việt Bắc

Theo Khotangvan.com

Post Comment