Sunday, 12 Jul 2020
Soạn văn lớp 3 Uncategorized

Soạn văn bài Chính tả: Nghe – viết: Chiếc áo len

Soạn văn bài Chính tả: Nghe – viết: Chiếc áo len

Câu 1 (trang 22 sgk Tiếng Việt 3): Nghe – viết: Chiếc áo len (đoạn 4)

Trả lời:

Lời nói của Lan được đặt trong dấu gì?

Lời nói của Lan được đặt trong dấu ngoặc kép.

Câu 2 (trang 22 sgk Tiếng Việt 3): Điền vào chỗ trống

Trả lời:

a) Điền vào chỗ trống tr hay ch?

cuộn tròn, chân thật, chậm trễ

b) Đặt trên chữ in nghiêng dấu hỏi hay dấu ngã? Giải câu đố.

— Vừa dài mà lại vừa vuông

Giúp nhau kẻ chỉ, vạch đường thẳng băng.

• Giải câu đố: Đó là cái .

– Tên nghe nặng trịch

Lòng dạ thẳng băng

Vành tai thợ mộc nằm ngang

Anh đi học vẽ, sẵn sàng đi theo.

• Giải câu đố: Đó là cây bút chì.

Câu 3 (trang 22 sgk Tiếng Việt 3): Viết vào vở những chữ và tên chữ còn thiếu trong bảng sau

Trả lời:

Số thứ tự Chữ Tên chữ
1 g giê
2 gh giê hát
3 gi giê i
4 h hát
5 i i
6 k ca
7 kh ca hát
8 l e-lờ
9 m mờ
Xem thêm:  Giới thiệu thành phố Hồ Chí Minh

Post Comment