Thursday, 12 Dec 2019
Soạn văn lớp 3 Uncategorized

Soạn văn bài Chính tả: Nghe – viết: Người lính dũng cảm

Soạn văn bài Chính tả: Nghe – viết: Người lính

Câu 2 (trang 41 sgk Tiếng Việt 3): Điền vào chỗ trống

Loading...

Trả lời:

a) n hay l?

Hoa lựu nở đầy một vườn đỏ nắng.

Lũ bướm vàng lơ đãng lướt bay qua.

b) en hay eng?

Tháp Mười đẹp nhất bông sen Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ

Bước tới Đèo Ngang bóng xế tà Cỏ cây chen đá, lá chen hoa

Câu 3 (trang 41 sgk Tiếng Việt 3): Chép vào vở những chữ và tên chữ còn thiếu trong bảng sau

Trả lời:

Loading...

Xem thêm:  Phân tích tác phẩm Người lái đò sông Đà của Nguyễn Tuân

Post Comment