Saturday, 7 Dec 2019
Soạn văn lớp 3 Uncategorized

Soạn văn bài Chính tả: Nghe – viết: Nhớ lại buổi đầu đi học

Soạn văn bài Chính tả: Nghe – viết: Nhớ lại buổi đầu đi học

Câu 2 (trang 52 sgk Tiếng Việt 3): Điền vào chỗ trống eo hay oeo?

Loading...

Trả lời:

Nhà nghèo, ngoằn ngoèo, cười ngặt nghẽo, ngoẹo đầu

Câu 3 (trang 52 sgk Tiếng Việt 3): Tìm các từ:

Trả lời:

a) Chứa tiếng bắt đầu bằng s hoặc X, có nghĩa như sau:

– Cùng nghĩa với chăm chỉ → siêng năng. Trái nghĩa với gần → xa, xa xôi

Nước chảy mạnh và nhanh → chảy xiết

b) Chứa tiếng có vần ươn hay ương, có nghĩa như sau:

– Cùng nghĩa với thuê → mướn

Loading...

– Trái nghĩa với phạt → thưởng

Làm chín bằng cách đặt trực tiếp lò than, lửa → nướng

Xem thêm:  Soạn văn bài: Người kể trong văn bản tự sự

Post Comment