Soạn văn lớp 3

Soạn văn bài Chính tả: Nghe – viết: Rước đèn ông sao

Soạn văn bài Chính tả: Nghe – viết: Rước đèn ông sao
5 (100%) 480 votes

Soạn văn bài Chính tả: Nghe – viết: Rước đèn ông sao

Câu 2 (trang 72 sgk Tiếng Việt 3): Tìm và viết tiếp vào vở

Loading...

Trả lời:

Tên các đồ vật, con vật

Bắt đầu bằng r Bắt đầu bằng d Bắt đầu bằng gi
rổ, rá, rắn, rết,… dễ, dê, dùi,… giường, giang,…