Sunday, 5 Jul 2020
Soạn văn lớp 4 Uncategorized

Soạn văn bài Chính tả: Nghe – viết: Vương quốc vắng nụ cười

Soạn văn bài Chính tả: Nghe – viết: Vương quốc vắng nụ cười

Câu 1 (trang 133 sgk Tiếng Việt 4): Nghe – viết bài "Vương quốc vắng nụ cười" (từ đầu đến "trên những mái nhà")

Trả lời:

Em viết bạn đọc và ngược lại, rồi tự kiểm tra cho nhau, sửa chữa những chữ viết sai.

Câu 2 (trang 133 sgk Tiếng Việt 4): Tìm những chữ bị bỏ trống để hoàn chỉnh các mẩu chuyện đã cho (SGK TV4 tập 2 trang 133-134).

Trả lời:

Em tìm và điền vào các chỗ trống các chữ sau:

a) Các chữ bắt đầu bằng S hoặc X: CHÚC MỪNG NĂM MỚI SAU MỘT… THẾ KỈ "Ngày 4-1-1889…….. vì sao……. năm sau…….. sở………… gắng sức…….. …….. vì sự…….. "

b) Những chữ bị bỏ trống trong mẩu chuyện chứa o hoặc ô: NGƯỜI KHÔNG BIẾT CƯỜI ".. nói chuyện………. dí dỏm…….. hóm hỉnh…….. công chúng…………. nói chuyện……….. nổi tiếng".

Xem thêm:  Kể lại một câu chuyện vượt khó vươn lên học giỏi

Post Comment