Friday, 30 Jul 2021
Soạn văn lớp 6 Uncategorized

Soạn văn bài: Danh từ (tiếp theo)

Soạn văn bài: Danh từ (tiếp theo)

I. Danh từ chung và danh từ riêng

Câu 1: Danh từ chỉ sự vật gồm danh từ chung và danh từ riêng. Danh từ chung là tên gọi một loại sự vật. Danh từ riêng là tên riêng của từng người, từng vật, từng địa phương,…

Bảng phân loại

Danh từ chung Công ơn, vua, tráng sĩ, đền thờ, làng, xã, huyện
Danh từ riêng Phù Đổng Thiên Vương, Gióng, Gia Lâm, Hà Nội

Câu 2: Danh từ riêng viết hoa, danh từ chung nếu đứng đầu câu thì viết hoa (Vua).

Câu 3: Với mỗi quy tắc viết hoa sau đây, hãy cho 3 ví dụ minh hoạ:

  • Quy tắc viết hoa tên người, tên địa lí Việt Nam: Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, Nguyễn Tất Thành,… (Trần Hưng Đạo là một trong những là quân sự kiệt xuất nhất trong lịch sử); Hà Nội, Hải Phòng, Tản Viên,… (Hà Nội là thủ đô của nước Việt Nam)

  • Quy tắc viết hoa tên người, tên địa lí nước ngoài: Mao Trạch Đông, Ken-nơ-đi, Bắc Kinh, Mát-xcơ-va,… (Bắc Kinh là thủ đô của Trung Quốc)

  • Quy tắc viết hoa tên các cơ quan, tổ chức, các danh hiệu, giải thưởng, huân chương,…: Trường Trung học cơ sở Hai Bà Trưng, Báo Hoa học trò, Bà mẹ Việt Nam anh hùng,…

Ghi nhớ: (SGK)

II. Luyện tập

Câu 1:

  • Các danh từ chung như: Ngày xưa, miền, đất, bây giờ, vị thần, nòi, rồng, nước,…

  • Danh từ riêng như: Lạc Việt, Long Nữ, Bắc Bộ,…

Xem thêm:  Soạn văn bài: Chính tả: Nhớ - viết: Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà

Câu 2:

  • Câu (a): Các danh từ Chim, Mây, Nước, Hoa, Hoạ Mi viết hoa là đúng, vì đây là các danh từ riêng. Thông thường, các từ này là danh từ chung. Ở đây Chim, Mây, Nước, Hoa, Hoạ Mi là tên của các nhân vật cụ thể nên được xem như danh từ riêng.

  • Câu (b): Út là tên riêng nên viết hoa; vua là danh từ chung, viết hoa là sai.

  • Câu (c): ngựa là danh từ chung, không viết hoa; Cháy là tên làng – danh từ riêng, viết hoa là đúng.

Câu 3: Các từ in nghiêng là các từ đã được chỉnh lại cách viết hoa hoặc viết thường

Ai đi Nam Bộ
Tiền Giang, Hậu Giang
Ai vô thành phố
Hồ Chí Minh
		rực rỡ tên vàng.
Ai về thăm bưng biền Đồng Tháp
 miền Nam, mồ ma giặc pháp
Nơi chôn rau cắt rốn của ta!
Ai đi Nam - Ngãi, Bình - Phú, Khánh Hoà
Ai vô Phan Rang, Phan Thiết
Ai lên Tây Nguyên, Công Tum, Đắc Lắc
Khu Năm dằng dặc khúc ruột miền Trung
Ai về với quê hương ta tha thiết
Sông Hương, Bến Hải, Cửa Tùng...
Ai vô đó với đồng bào, đồng chí
Nói với Nửa - Việt Nam yêu quý
Rằng nước ta là của chúng ta
Nước Việt Nam dân chủ cộng hoà!
()

Post Comment