Friday, 29 May 2020
Soạn văn lớp 5 Uncategorized

Soạn văn bài Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

Soạn văn bài Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia

Câu 1 (trang 60 sgk Tiếng Việt 5): Hãy kể một việc làm tốt góp phần bảo vệ trật tự, an ninh nơi làng xóm, phố phường mà em biết hoặc được tham gia.

Loading...

Trả lời:

Câu 2 (trang 60 sgk Tiếng Việt 5):

Trả lời:

Gợi ý:

1. Những việc làm thể hiện ý thức bảo vệ trật tự, an ninh:

– Tuần tra, bắt trộm, cướp.

– Giữ gìn trật tự giao thông.

– Bảo vệ cầu, đường.

– Dẫn cụ già và em nhỏ qua đường.

Loading...

– Tổ chức tuyên truyền về bảo vệ trật tự, an ninh.

– Tổ chức tuyên truyền về giữ gìn an toàn giao thông.

– Thăm các đơn vị bộ đội, công an.

2. Tìm câu chuyện ở đâu?

– Trong gia đình (ông bà, cha mẹ, cô bác, anh em,…).

– Ở trường (thầy cô, bạn bè, anh chị phụ trách).

– Ở làng xóm, .

– Ở nơi công cộng (trên đường, cửa hàng, , bưu điện,…).

– Hoặc ở việc làm của chính em.

3. Kể như thế nào?

a) Yêu cầu: Kể một câu chuyện cụ thể (diễn ra trong một xác định, ở một địa điểm xác định).

b) Trình tự kể:

câu chuyện.

– Thuật lại nội dung câu chuyện:

+ Câu chuyện bắt đầu như thế nào?

+ Diễn biến câu chuyện ra sao? (Kể rõ trình tự các việc xảy ra, hành động của nhân vật; chú ý nhấn mạnh những chi tiết liên quan đến nội dung bảo vệ trật tự, an ninh.)

4. Nêu cua em về hành động của nhân vật trong câu chuyện.

Từ khóa tìm kiếm:

  • kể chuyện bảo vệ trật tự an ninh nơi làng xóm phố phường
Xem thêm:  Tả một cây ở sân trường của em

Post Comment