Soạn văn lớp 3

Soạn văn bài Kể chuyện: Nhà bác học và bà cụ

Đánh giá bài viết

Soạn văn bài Kể chuyện: Nhà bác học và bà cụ

Câu 1 (trang 33 sgk Tiếng Việt 3): Phân vai dựng lại chuyện Nhà Bác học và bà cụ (Thực hiện theo sự hướng dẫn của cô giáo, thầy giáo)

Loading...

Trả lời:

Các em nghe theo sự sắp xếp phân vai của thầy cô giáo.