Wednesday, 11 Dec 2019
Soạn văn lớp 3 Uncategorized

Soạn văn bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trường học. Dấu phẩy

Soạn văn bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: . Dấu phẩy

Câu 1 (trang 50 sgk Tiếng Việt 3):

Loading...

Trả lời:

Câu 2 (trang 51 sgk Tiếng Việt 3): Chép các câu sau vào vở, thêm dấu phẩy vào chỗ thích hợp:

Trả lời:

Cần chép và thêm dấu như sau:

a) Ông em, và chú em đều là thợ mỏ.

b) Các bạn mới được kết nạp vào Đội đều là con ngoan, trò giỏi.

c) Nhiệm vụ của đội viên là thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy, tuân theo Điều lệ Đội và giữ gìn danh dự Đội.

Xem thêm:  Em hãy kể chuyện gia đình em vào một chiều thứ bảy

Post Comment