Saturday, 7 Dec 2019
Soạn văn lớp 4 Uncategorized

Soạn văn bài Ôn tập cuối học kì II – Tiết 2

Soạn văn bài Ôn tập cuối học kì II – Tiết 2

Câu 2 (trang 163 sgk Tiếng Việt 4): Lập bảng thống kê các từ ngữ đã học ở những tiết Mở rộng vốn từ trong chủ điểm Khám phá thế giới hoặc Tình yêu

Loading...

Trả lời:

Câu 3 (trang 163 sgk Tiếng Việt 4): Giải nghĩa một số trong các số các từ ngữ vừa thống kê ở tập 2. Đặt câu với từ ngữ ấy

Trả lời:

Lạc quan: có cách nhìn, thái độ tin tưởng vào tương lai tốt đẹp

Chú em có cái nhìn rất lạc quan.

Xem thêm:  Phân tích cảnh người dân chài ra khơi đánh cá trong bài thơ Quê hương của Tế Hanh

Post Comment