Sunday, 5 Jul 2020
Soạn văn lớp 4 Uncategorized

Soạn văn bài Ôn tập cuối học kì II – Tiết 2

Soạn văn bài Ôn tập cuối học kì II – Tiết 2

Câu 2 (trang 163 sgk Tiếng Việt 4): Lập bảng thống kê các từ ngữ đã học ở những tiết Mở rộng vốn từ trong chủ điểm Khám phá thế giới hoặc Tình yêu

Trả lời:

bai 2 trang 163 sgk tieng viet 4 tap 2 - Soạn văn bài Ôn tập cuối học kì II - Tiết 2 bai 2 trang 163 sgk tieng viet 4 tap 2 1 - Soạn văn bài Ôn tập cuối học kì II - Tiết 2

Câu 3 (trang 163 sgk Tiếng Việt 4): Giải nghĩa một số trong các số các từ ngữ vừa thống kê ở tập 2. Đặt câu với từ ngữ ấy

Trả lời:

Lạc quan: có cách nhìn, thái độ tin tưởng vào tương lai tốt đẹp

Chú em có cái nhìn rất lạc quan.

Xem thêm:  Phân tích Tư tưởng và tình cảm trong tác phẩm văn học – Lớp 12

Post Comment