Thursday, 13 Aug 2020
Soạn văn lớp 4 Uncategorized

Soạn văn bài Ôn tập cuối học kì II – Tiết 7

Soạn văn bài Ôn tập cuối học kì II – Tiết 7

Câu 1 (trang 167 sgk Tiếng Việt 4): Dựa vào nội dung bài học, chọn ý trả lời đúng

Trả lời:

Câu 1. Nhân vật chính trong đoạn trích là gì? Gợi ý: Chọn (b): Gu-li-vơ.

Câu 2. Có những nước tí hon nào trong đoạn trích này? Gợi ý: Chọn (c): Li-li-pút, Bli-phút.

Câu 3. Nước nào định đem quân xâm lược nước láng giềng? Gợi ý: Chọn (b): Bli-phút.

Câu 4. Vì sao trông thấy Gu-li-vơ, quân địch phát khiếp? Gợi ý: Chọn (b): vì trông thấy Gu-li-vơ quá to lớn.

Câu 5. Vì sao Gu-li-vơ khuyên vua nước Li-li-pút từ bỏ ý định biến nước Bli-phút thành một tỉnh của Li-li-pút? Gợi ý: Chọn (a): Vì Gu-li-vơ ghét xâm lược, yêu hòa bình..

Câu 6. Nghĩa của chữ "Hòa" trong "Hòa ước" giống nghĩa của chữ "Hòa" nào đã cho. Gợi ý: Chọn (c): Hòa bình.

Câu 7. Câu "Nhà vua lệnh cho tôi đánh tan hạm đội địch" là loại câu gì? Gợi ý: Chọn (a): Câu kể.

Câu 8. Trong câu "Quân trên tàu trông thấy tôi, phát khiếp", bộ phận nào là chủ ngữ. Gợi ý: Chọn (b): Quân trên tàu

Xem thêm:  Phân tích bài thơ Đồng chí của Chính Hữu

Post Comment