Soạn văn lớp 3

Soạn văn bài Tập đọc: Bài hát trồng cây

Đánh giá bài viết

Soạn văn bài Tập đọc: Bài hát trồng cây

Câu 1 (trang 110 sgk Tiếng Việt 3): Cây xanh mang lại những gì cho con người?

Loading...

Trả lời:

Cây xanh mang lại nhiều lợi ích cho con người:

Tiếng hót thật hay của các loài chim trên vòm lá.

Ngọn gió mát làm rung rinh hoa lá.

Bóng mát làm dịu bớt cái nắng đường xa.

Niềm vui mong chờ cây mau lớn.

Câu 2 (trang 110 sgk Tiếng Việt 3): Hạnh phúc của người trồng cây là gì?

Trả lời:

Hạnh phúc của người trồng cây là nhìn thấy cây dần lớn lên, ngày càng xanh tốt và cho nhiều hoa thơm, trái chín hoặc cho gỗ quý…

Loading...

Câu 3 (trang 110 sgk Tiếng Việt 3): Những từ ngữ nào được lặp đi lặp lại? Cách lặp ấy có tác dụng gì?

Trả lời:

Những từ ngữ: "Ai trồng cây, Người đó có, Em trồng cây" được lặp đi lặp lại trong bài thơ như điệp khúc của một bài hát, có tác dụng nhắc nhở mọi người cần có ý thức trồng cây xanh và làm cho bài thơ rất dễ thuộc.