Soạn văn lớp 3

Soạn văn bài Tập đọc: Người liên lạc nhỏ

Đánh giá bài viết

Soạn văn bài Tập đọc: Người liên lạc nhỏ

Câu 1 (trang 113 sgk Tiếng Việt 3): Anh Kim Đồng được giao nhiệm vụ gì?

Loading...

Trả lời:

Anh Kim Đồng được giao nhiệm vụ làm giao liên, dẫn đường bảo vệ cán bộ, dẫn đường đưa cán bộ đến địa điểm mới.

Câu 2 (trang 113 sgk Tiếng Việt 3): Vì sao bác cán bộ phải đóng vai ông già Nùng?

Trả lời:

Bác cán bộ phải đóng vai ông già Nùng vì vùng này là vùng người Nùng, bác cán bộ phải làm như vậy để che mắt địch.

Câu 3 (trang 113 sgk Tiếng Việt 3): Cách đi đường của hai bác cháu như thê nào?

Trả lời:

Cách đi đường của hai bác cháu được bố trí như sau: Kim Đồng đi trước, ông ké lững thững đi sau. Gặp điều gì đáng ngờ, người trước làm hiệu, người sau tránh vào ven đường.

Câu 4 (trang 113 sgk Tiếng Việt 3): Hãy tìm những chi tiết nói lên sự nhanh trí và dũng cảm của Kim Đồng khi gặp địch.

Loading...

Trả lời:

Sau đây là các chi tiết nói lên sự nhanh trí và dũng cảm của Kim Đồng: Gặp địch, Kim Đồng không hề sợ hãi mà vẫn thản nhiên huýt sáo làm hiệu. Khi giặc hỏi, Kim Đồng nhanh trí trả lời ngay: "Đón thầy mo về cúng cho mẹ ốm". Kim Đồng đã lừa địch bằng cách quay lại gọi: "Già ơi! Ta đi thôi! về nhà cháu còn xa lắm đấy!" Sự mưu trí ấy làm cho giặc tưởng rằng đó chính là thầy mo thật.