Soạn văn lớp 3

Soạn văn bài Tập đọc: Nhà bố ở

Đánh giá bài viết

Soạn văn bài Tập đọc: Nhà bố ở

Câu 1 (trang 125 sgk Tiếng Việt 3): Quê Páo ở đâu?

Loading...

Trả lời:

Quê Páo ở miền núi.

Các câu sau đây cho biết điều đó:

Ngọn núi ở lại cùng máy

Tiếng suối nhòa dần sau cây"

Câu 2 (trang 125 sgk Tiếng Việt 3): Páo đi thăm bố ở đâu?

Trả lời:

Páo đi thăm bố ở thành phố.

Câu 3 (trang 125 sgk Tiếng Việt 3): Những điều gì khiến Páo thấy lạ?

Loading...

Trả lời:

Những điều ở thành phố khiến Páo thấy lạ là: đường rộng, sông sâu (hơn suối ở quê nhà), người và xe đi như gió thổi, ngước lên mới thấy mái nhà vì nhà cao như núi, nhà có mấy trăm cửa sổ, đường lên các tầng lầu quanh co.

Câu 4 (trang 125 sgk Tiếng Việt 3): Những gì Páo thấy giống quê mình?

Trả lời:

Những nét sau đây Páo cho thấy thành phố giống quê mình:

– Nhá cao sừng sững như núi.

– Đường lên đi vào trong ruột Quanh co như Páo leo đèo.

– Bố ở tầng năm chót vót.

– Gió như đỉnh núi bản ta.