Soạn văn lớp 3

Soạn văn bài Tập đọc: Nhà rông ở Tây Nguyên

Soạn văn bài Tập đọc: Nhà rông ở Tây Nguyên
5 (100%) 480 votes

Soạn văn bài Tập đọc: Nhà rông ở Tây Nguyên

Câu 1 (trang 128 sgk Tiếng Việt 3): Vì sao nhà rông phải chắc và cao?

Loading...

Trả lời:

Nhà rông phải chắc để chịu được gió bão trong một thời gian dài, để có thể chứa được nhiều người cùng hội họp hoặc nhảy múa. Nhà rông phải cao để voi đi qua không đụng sàn và khi múa rông chiêng, giáo không vướng mái.

Câu 2 (trang 128 sgk Tiếng Việt 3): Gian đầu được trang trí ra sao?

Trả lời:

Gian đầu nhà rông là nơi thờ thần làng, trên vách treo giỏ mây đựng hòn đá thần, quanh giỏ mây đó treo những cành hoa đan bằng tre, treo vũ khí, nông cụ chiêng trống.

Câu 3 (trang 128 sgk Tiếng Việt 3): Vì sao nói gian giữa là trung tâm của nhà rông?

Trả lời:

Gian giữa có bếp lửa là trung tâm của nhà rông vì đây chính là nơi tiếp khách của làng và cũng là nơi các già làng thường họp bàn các việc lớn.