Sunday, 12 Jul 2020
Soạn văn lớp 3 Uncategorized

Soạn văn bài Ôn tập giữa kì I – Tiết 4

Soạn văn bài Ôn tập giữa kì I – Tiết 4

Câu 2 (trang 70 sgk Tiếng Việt 3): Đặt câu hỏi cho các bộ phận in đậm:

a) Ở câu lạc bộ, chúng em chơi cầu lông, đánh cờ, học hát và múa.

b) Em thường đến câu lạc bộ vào các ngày nghỉ.

Trả lời:

a) Ở câu lạc bộ, chúng em chơi cầu lông, đánh cờ, học hát và múa.

– Câu hỏi: Ở câu lạc bộ chúng em làm gì?

b) Em thường đến câu lạc bộ vào các ngày nghỉ.

– Câu hỏi: Ai thường đến câu lạc bộ vào các ngày nghỉ?

Xem thêm:  Phân tích khổ thơ thứ hai của bài thơ Bài thơ về tiểu đội xe không kính của Phạm Tiến Duật

Post Comment