Saturday, 7 Dec 2019
Soạn văn lớp 4 Uncategorized

Soạn văn bài Tập làm văn: Điền vào giấy tờ in sẵn

Soạn văn bài Tập làm văn: Điền vào giấy tờ in sẵn

Câu 1 (trang 161 sgk Tiếng Việt 4): Mẹ muốn gửi gấp về quê một số tiền để ông bà sửa bếp. Em hãy giúp mẹ điền những điều cần thiết vào bức điện chuyển tiền dưới đây

Loading...

Trả lời:

Xem thêm:  Lập dàn bài cho đề văn: Phân tích nhân vật Lão Hạc

Post Comment